Vooraankondiging: landelijk GGz-congres cliëntparticipatie en medezeggenschap

Facebooktwitterlinkedinmail

_mg_6447_w300_h400

Op dinsdag 11 maart 2014 houdt het Frysk platform GGZ cliënten samen met LOC, Weg Achter de Geraniums, Alliantie RIBW en de Federatie Opvang een landelijk congres over cliëntparticipatie en medezeggenschap in de zorg. In het bijzonder zal ook de nieuwe Wet Goed Bestuur in de Zorg aan bod komen.

Medio april komt de nieuwe Wet Goed Bestuur in de Zorg in de Kamer aan de orde. In een schrijven aan het Frysk platform GGZ cliënten laat VWS weten dat gemeenten qua medezeggenschap hun grote beleidsvrijheid op dit terrein zal blijven behouden. In de nieuwe Wmo zal worden vastgelegd dat gemeenten in hun verordening moeten regelen hoe burgers worden betrokken bij de uitvoering van het Wmo-beleid. Dat kan dus betekenen dat vooral de kwetsbare groepen die nu met de prestatievelden 7, 8 en 9 te maken hebben tussen wal en schip gaan vallen, omdat hun (mede)zeggenschap niet goed geregeld wordt. In veel gemeenten zijn deze kwetsbare burgers bijvoorbeeld niet vertegenwoordigd via de Wmo-raad.

Medezeggenschap

Organisatie Frysk platform GGZ cliënten pleit er voor om in de Wet Goed Bestuur in de Zorg de medezeggenschap via cliëntenraden te verankeren. Ook voor onder andere de thuiszorg, ambulante GGz en zorg/ondersteuning via de Wmo. “Cliëntenraden hebben duidelijke rechten en voldoende geld nodig om hun werk te kunnen doen. Ook op gemeentelijk niveau is goede medezeggenschap nodig. Wij constateren dat bepaalde groepen, zoals GGz-cliënten en jongeren, nu weinig of helemaal niet aan bod komen bij gemeenten,” aldus het Frysk platform. Ook LOC ziet graag een stevige verankering van de medezeggenschap binnen en buiten de muren van de zorginstelling in de nieuwe wet. Dat draagt volgens ons bij aan het verkrijgen van meer zeggenschap door individuen.

Aanmelding opent binnenkort

De aanmelding voor het congres opent binnenkort. De locatie wordt dan ook bekend gemaakt. Dit congres is belangrijk als het gaat om het laten horen van een duidelijke mening van kwetsbare groepen mensen aan de politiek, maar natuurlijk ook aan de gemeenten. Voor nu vragen wij u om deze vooraankondiging zoveel mogelijk te verspreiden en wij hopen dat u op 11 maart 2014 in grote getale aanwezig zult zijn. Uw mening zal er zeer toe doen.

Klik hier voor meer informatie over de Wet Goed Bestuur in de Zorg

Bron: loc.nl 

Dit bericht is 3878 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail