Vier projecten voor kwaliteitsverbetering in de GGz

Facebooktwitterlinkedinmail

trimbos

Het Trimbos-instituut heeft vier projecten toegekend gekregen van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz. Het gaat om het ontwikkelen van zorgstandaarden op het gebied van schizofrenie en persoonlijkheidsstoornissen, een kwaliteitsinstrument diagnostiek en behandeling in de generalistische basis GGz en een doorbraakproject ROM in de GGz.

In het project Zorgstandaard Schizofrenie  – inclusief de module Vroege psychose  – wordt samen met beroepsverenigingen en veldpartijen in de GGz een kwaliteitstandaard ontwikkeld die de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorg in Nederland voor beginnende en eerste psychosen moet verbeteren. De kwaliteitsstandaard zal bestaan uit evidence based modules voor de Ultra Hoog Risico groep en de groep mensen met een eerste psychose.

De te ontwikkelen Zorgstandaard Persoonlijkheidsstoornissen zal ook samen met beroepsverenigingen en veldpartijen ontwikkeld worden en bestaan uit een specifieke inleiding over Persoonlijkheidsstoornissen; zorgspecifieke modules over preventie, diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen; generieke modules welke van toepassing zijn op de zorg voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis; organisatie van de zorg met daarin beslismodellen/zorgpaden waarin wordt weergegeven wie verantwoordelijk is voor de zorg in de verschillende stadia van de aandoening en welke zorg bij de verschillende zorg en bij verschillende patiëntprofielen passend is.

Over deze beslismodellen wordt een economisch model (Budget Impact Analyse) geplaatst waarmee inzichtelijk wordt gemaakt welke kosten geassocieerd zijn met de zorg in de verschillende stadia en welke effecten op de kosten men kan verwachten bij beïnvloeding van het beloop van de aandoening.

Kwaliteitsinstrument
Voor passende en goede zorg in de nieuwe generalistische basis GGz is de opdracht om eveneens samen met beroepsverenigingen en veldpartijen een Kwaliteitsinstrument generalistische diagnostiek en behandeling in de generalistische basis GGz te ontwikkelen. Het kwaliteitsinstrument moet concrete aanbevelingen geven aan zorgverleners en zorggebruikers over diagnostiek en behandeling van patiënten die in aanmerking komen voor de voorziening generalistische basis GGz en de zorgzwaarteproducten licht, middel, intensief en chronisch.

Doorbraakproject
Het Doorbraakproject ROM GGz is een gezamenlijk project van het Landelijk Platform GGz, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, het Nederlands Instituut van Psychologen en GGZ Nederland. Het wordt uitgevoerd door het Trimbos-instituut.

Binnen het Doorbraakproject ROM gaan 30-40 teams van hulpverleners uit het hele land ROM in hun dagelijks werk gebruiken in de behandeling en als instrument voor kwaliteitsverbetering. Binnen de teams worden een jaar lang best practices ontwikkeld en ervaringen gedeeld. Er worden twee doorbraaknetwerken gestart: een voorShared Decision Making en Leren van ROM.

Meer informatie
Hedda van ’t Land hland@trimbos.nl

Bron: trimbos.nl 

Dit bericht is 3384 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail