Versterken ouderrol vermindert psychische problemen bij kind en ouder

Facebooktwitterlinkedinmail

ouders

Voor ouders met psychische problemen en een verminderde opvoedcompetentie is KopOpOuders Zelfhulp ontwikkeld. In vijf online modules wordt lichte, doeltreffende opvoedondersteuning aangeboden. De eerste resultaten zijn veelbelovend voor zowel kind als ouder.

In Nederland zijn er jaarlijks 405.000 ouders met psychische of verslavingsproblemen. De kinderen van deze ouders (KOPP) lopen een verhoogd risico zelf problemen te ontwikkelen. Een van de oorzaken hiervan is de verminderde opvoedcompetentie van de ouder met psychische problematiek

In KOPP gezinnen ontbreekt vaak ruimte voor de gevoelens van het kind, wordt de ziekte van de ouder weggestopt en het gezinsleven gekenmerkt door onrust, onvoorspelbaarheid, angst en instabiliteit zowel in emotioneel, organisatorisch en vaak ook in financieel opzicht. Parentificatie, waarbij het kind de ouderrol op zich neemt, komt veel voor. Dit is een te zware verantwoordelijkheid voor het kind en het belemmert de ontwikkeling. Daarnaast dreigen deze gezinnen door schaamtegevoelens sociaal geïsoleerd te raken en neemt hun maatschappelijke participatie af.

Veelbelovende resultaten
De module KopOpOuders Zelfhulp is ontwikkeld door het Trimbos-instituut, in samenwerking met de ggz- en verslavingspreventie en ouders zelf. De interventie is gebaseerd op versterking van beschermende factoren in het leven van het kind via de ouders. Met filmpjes, animaties en korte, haalbare thuisopdrachten leren ouders de beschermende factoren voor hun kind te versterken.

Participerende ouders vonden dat hun opvoedcompetentie na afloop van de interventie was verbeterd, net als hun competentiegevoel. Ook namen de emotionele problemen van hun kinderen af. En niet onbelangrijk: het welbevinden van de ouders nam toe doordat zij hun ouderrol beter konden vervullen. Het hele gezin lijkt zo in een positieve, zichzelf versterkende spiraal terecht te komen. De interventie werd zeer positief beoordeeld door de ouders, evenals de minimale online begeleiding die gebaseerd is op de principes van de motiverende gespreksvoering.

Het KopOpOuders Zelfhulp project is gefinancierd door Achmea en Rabobank Foundation.
Geïntereseerde partijen uit zowel 2e als 1e lijn die deze interventie willen opnemen in hun aanbod, of ernaar door willen verwijzen, kunnen zich aanmelden bij Rianne van der Zanden –   rzanden@trimbos.nl.

Via de website www.kopopouders.nl kunnen ouders zich opgeven voor de zelfhulpcursus.

Bron: trimbos.nl  

Dit bericht is 4298 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail