Verhoogd risico op angststoornis bij darmziekten

Facebooktwitterlinkedinmail

Buik, probiotica, darmen

13 augustus 2015 – Inflammatoire darmziekten (IBD) zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa kenmerken zich als chronische ontstekingen aan het maag-darmkanaal. Naast deze chronische ontsteking wordt ook gedacht dat er een relatie bestaat tussen inflammatoire darmziekten en depressie. Het is nog onduidelijk hoe deze relatie in elkaar steekt. Recent hebben Canadese onderzoekers gekeken naar de relatie door data via vragenlijsten te verzamelen.

Data werd verkregen uit een landelijk Canadese vragenlijst.  Deze vragenlijst bestond uit vragen over sociademegrpahie, verslavende middelengebruik, depressie, pijn en traumatische ervaringen in de jeugd. In totaal deden 269 IBD-patiënten mee, waarvan de resultaten werden vergeleken met een controlegroep zonder IBD (N = 22,522).

Uit de resultaten kwam naar voren dat er een significante relatie werd gezien tussen het hebben van een angststoornis en IBD. Mensen met IBD bleken een 2-maal verhoogd risico te hebben op een angststoornis dan de controlegroep (Odds ratio = 2.18; 95% confidence interval, 1.50-3.16). Het onder controle krijgen van chronische pijn, vrouwelijk geslacht en traumatische ervaringen in de jeugd versterkten deze relatie het meest. Er werd geen verschil gezien tussen mensen met colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn.

De resultaten van deze studie geven aan dat er een vergroot risico bestaat op het ontwikkelen van een angststoornis bij mensen met IBD. Het is van belang dat zorgprofessionals hiervan op de hoogte zijn zodat zij hierop kunnen anticiperen.
Dit stuk is geschreven door drs. Linda Wanders, arts-onderzoeker Maag- Darm- en Leverziekten

Bron: Fuller-Thomson E, et al. Robust Association Between Inflammatory Bowel Disease and Generalized Anxiety Disorder: Findings from a Nationally Representative Canadian Study. Inflamm Bowel Dis. 2015 Jul 24.

Bron: darmgezondheid.nl 

Dit bericht is 2944 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail