Verbeterd welbevinden en minder psychische klachten door online mental fitness training

Facebooktwitterlinkedinmail

logo

Psyfit.nl blijkt effectief te zijn in het verbeteren van de mentale conditie, maar de kosten-effectiviteit is nog niet helder, zo blijkt uit nieuw onderzoek van het Trimbos-instituut en de Universiteit Twente.

We weten hoe we onze fysieke conditie kunnen onderhouden maar kan dit ook met de mentale conditie? Om dit te onderzoeken heeft het Trimbos-instituut in 2010 Psyfit.nl ontwikkeld, een online zelfhulpcursus waarmee iedereen zijn eigen mentale fitheid kan trainen. Vaardigheden voor welbevinden en geluk geven cursisten mogelijkheden in handen om weerbaar en veerkrachtig in het leven te staan. Geen overbodige luxe in een maatschappij waarin we steeds meer met ons hoofd in plaats van onze handen werken. Daarnaast kan de investering in welbevinden bijdragen aan het voorkomen van psychische problemen. De cursus is gebaseerd op uitgangspunten uit de positieve psychologie, cognitieve gedragstherapie en mindfulness en bevat oefeningen, tests, filmpjes en tips.

Meer welbevinden en minder depressief
Om te kijken of de cursus werkt is in samenwerking met de Universiteit Twente een onderzoek uitgevoerd. Er is geworven in de algemene bevolking via kranten, magazines en Facebook. Meer vrouwen dan mannen, en meer hoger opgeleide dan lager opgeleide mensen kwamen op de cursus af. In totaal 284 deelnemers met milde depressieve klachten werden willekeurig over een interventiegroep en een wachtlijst controlegroep verdeeld. Psyfit.nl bleek effectief te zijn in het verhogen van een gevoel van welbevinden en vitaliteit op korte termijn en in het verminderen van angstklachten en depressieve klachten op korte en langere termijn.

Kosten-effectiviteit
Daarnaast is gekeken naar de kosten-effectiviteit. De effecten van een interventie kunnen ook omgezet worden in een economische waarde. Psyfit deelnemers knapten op maar het gemiddelde verzuim onder deze groep was hoger dan binnen de groep die Psyfit.nl niet volgden. Dit resultaat hadden we niet verwacht. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn dat binnen de Psyfit groep een zeer klein aantal deelnemers zorgde voor het merendeel van de verzuimkosten. Wanneer we deze kleine groep buitenbeschouwing laten, verbeterde de kosten-effectiviteit inderdaad aanzienlijk.

Nieuw onderzoek
We kunnen concluderen dat Psyfit.nl werkt, maar er is meer onderzoek nodig om duidelijkheid te krijgen in wat het economisch gezien opbrengt. Er lopen verschillende nieuwe onderzoeken om te kijken naar de effectiviteit van Psyfit.nl in verschillende settings, hoe de effectiviteit te verhogen (bijvoorbeeld in een aanpak met begeleiding) en naar de mate van blootstelling en therapietrouw. Ook wordt naar aanvullende manieren gezocht om lager opgeleide doelgroepen beter te bedienen, bijvoorbeeld door het aanbieden van laagdrempelige online klachtgerichte mini-interventies.

Meer informatie
Linda Bolier, wetenschappelijk medewerker bij het programma Publieke Geestelijke Gezondheid,lbolier@trimbos.nl.

Psyfit.nl wordt aangeboden door Mentalshare. Voor meer informatie stuur een e-mail naar info@psyfit.nl.

Publicaties

Bolier, L., Haverman, M., Kramer, J., Westerhof, J. G., Riper, H., Walburg, A. J., Boon, B., & Bohlmeijer, E. (2013). An Internet-Based Intervention to Promote Mental Fitness for Mildly Depressed Adults: Randomized Controlled Trial. Journal of Medical Internet Research, 15, e200.

Bolier, L., Majo, C., Smit, F., Westerhof, G.J., Haverman, M., Walburg, J., Riper, H., & Bohlmeijer, E. (2014). Cost-effectiveness of online positive psychology: Randomized controlled trial. Journal of Positive Psychology.

Dit bericht is 3058 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail