Veranderingen in het “cytokine”patroon bij schizofrenie en bipolaire stoornis

Facebooktwitterlinkedinmail

onderzoek

Cytokinen zijn een soort “signaalmoleculen”, vergelijkbaar met hormonen, die boodschappen overdragen tussen verschillende cellen in het lichaam. Bij gezonde mensen zijn ze meestal slechts in lage hoeveelheden aanwezig. Maar bij een hele reeks aandoeningen, infecties en stress ziet met een sterke stijging van het gehalte van bepaalde cytokinen. Sinds de jaren ’90 weet men dat dit ook het geval is bij schizofrenie. Een team van Australische en Amerikaanse onderzoekers heeft nu een vergelijkend onderzoek uitgevoerd bij mensen met schizofrenie en met een bipolaire stoornis. Ze onderzochten hiervoor de hersenen van overleden patiënten voor de genexpressie van bepaalde cytokinen en verwante moleculen die meespelen bij ontstekingsprocessen, de immuunrespons en stress. De resultaten werden in februari 2014 gepubliceerd in het tijdschrift “Translational Psychiatry”. Zowel bij schizofrenie als bij bipolaire stoornis waren sommige cytokinen verhoogd in vergelijking met de niveaus bij de controle groep. Er was echter een subtiel verschil tussen beide aandoeningen: bij schizofrenie was er vooral een stijging van moleculen betrokken bij ontstekingsprocessen, bij bipolaire stoornis waren eerder de moleculen betrokken bij het reguleren van stress verhoogd.

Dit soort onderzoek wordt wel gekenmerkt door een enorme variatie tussen de individuen binnen elke onderzochte groep, wat de interpretatie van de resultaten bemoeilijkt. Deze zogenaamde biologische variatie is onder meer het gevolg van verschillen in leeftijd, geslacht, erfelijke achtergrond, omgevingsfactoren, en sterke schommelingen van deze moleculen bij één bepaald individu. Dit verklaart ook waarom verschillende onderzoeken naar cytokinen bij mensen met schizofrenie regelmatig tegenstrijdige bevindingen opleveren.

In theorie zouden nieuwe behandelingen van schizofrenie zich kunnen richten op bepaalde cytokinen, bijvoorbeeld door hun productie te remmen. In de praktijk zijn er echter, naast de genoemde individuele en tijdsgebonden variaties nog vele andere hinderpalen. De meeste cytokinen hebben niet alleen nadelige, maar ook nuttige en noodzakelijke effecten in het lichaam, onder meer in de afweer tegen infecties. Ook moet de exacte rol van cytokinen bij schizofrenie nog worden opgehelderd. Verder onderzoek in dit vakgebied is daarvoor nodig.

Bron: anoiksis.nl 

 

Dit bericht is 2978 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail