Veranderingen in GGZ slecht voor mensen met NAH

Facebooktwitterlinkedinmail

default_hersenletsel

Er is veel te doen over de op handen zijnde veranderingen in de GGZ. Belangrijke documenten in de discussie rond die veranderingen zijn de ‘Voorhangbrief POH-GGZ en generalistische Basis GGZ’, die minister Schippers van VWS op 21 mei naar de Tweede Kamer stuurde en het ‘Concept advies IGZ hoofdbehandelaarshap in de gespecialiseerde GGZ’ van de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ).
Wat betekenen die voorgenomen veranderingen in de GGZ voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)? De regering, gedreven door de wens vooral zo snel mogelijk zoveel mogelijk te bezuinigen, wil TE veel en TE snel, waardoor de kans, dat mensen met NAH, met hun vaak complexe problematiek, buiten de boot gaan vallen, groot is. Dr. Henk Eilander, klinisch neuropsycholoog, schreef er een heldere notitie over:‘Overwegingen naar aanleiding van ‘Voorhangbrief POH-GGZ en generalistische Basis GGZ’ en ‘Concept advies IGZ hoofdbehandelaarshap in de gespecialiseerde GGZ’ in relatie met de problematiek van mensen met (niet-aangeboren) hersenletsel (naH)’.Puntsgewijs (en puntig!) gaat hij in op de voorhangbrief en het advies IGZ.

Zijn conclusie:
‘Alle nieuwe plannen (mijns inziens vooral ingegeven en gestuurd door financiële argumenten, niet door inhoudelijke argumenten en wetenschappelijke inzichten) zijn slecht voor mensen met naH, die nog meer dan voorheen tussen de wal en het schip gaan raken. Door hun meervoudige problematiek, zorgbehoeftes die in allerlei verschillende gremia gehaald moeten worden, en vooral de noodzaak tot specialistisch kennis bij de behandelaars, zullen in de huidige plannen veel zorgvragen niet worden herkend en/of niet adequaat worden beantwoord. Met alle gevolgen van dien, voor de mensen met naH, voor hun directe omgeving en voor de maatschappij als geheel’.
Samen met de Hersenstichting zoeken we naar mogelijkheden om de stem van mensen met hersenletsel ook over dit onderwerp te laten horen.

De volledige tekst van de brief van Dr. Eilander lezen? Klik dan hier.(pdf)

Dit bericht is 5436 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail