Uitgaven aan ggz in 2013 flink gedaald

Facebooktwitterlinkedinmail

Budget geld planning

De uitgaven aan geestelijke gezondheidszorg zijn in 2013 vermoedelijk met 3 procent gedaald naar ruim 5,7 miljard euro. Dat blijkt uit de vandaag verschenen marktscan Geestelijke Gezondheidszorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

In 2012 bleef de groei van de omzet ook al beperkt tot 0,7 procent; een jaar eerder was de groei nog 8,2 procent. Hoewel de cijfers nog niet definitief zijn, concludeert de NZa dat verzekeraars in de ggz steeds scherper inkopen. Niet alleen onderhandelen zij met aanbieders over de prijs van de zorg, maar ook over de manier waarop de ggz is ingericht. Vooral over de afbakening tussen basis-ggz en gespecialiseerde ggz en over de vraag wie hoofdbehandelaar mag zijn, zijn beide partijen het lang niet altijd met elkaar eens. Dat kan betekenen dat zorgverzekeraars declaraties niet honoreren, met alle onzekerheid van dien over de gerealiseerde omzetcijfers. Accountants hebben al aangegeven dat zij de jaarrekeningen van ggz-instellingen daardoor niet altijd zullen goedkeuren. Volgens de NZa kan het creëren van richtlijnen en veldnormen door de veldpartijen een oplossing bieden.

Blijkens de marktscan is de sterkste afname in de kosten te zien bij de diagnose aanpassingsstoornissen, die in 2011 uit het verzekerde pakket werd geschrapt. Depressieve stoornissen en angststoornissen, die wèl onder het basispakket vallen, worden daarentegen vaker gedeclareerd. Deze verandering hoeft niet per definitie onjuist te zijn, stelt de NZa in een begeleidende brief aan minister Schippers: een aanpassingsstoornis kan immers gepaard gaan met een andere stoornis, waardoor de keuze van de primaire stoornis niet altijd even gemakkelijk is. ‘Het laat wel zien dat het moeilijk is om alleen op basis van diagnoses het verzekerd pakket af te bakenen.’

Volgens de NZa zijn er ‘aanwijzingen’ dat aanbieders de behandeling soms net iets oprekken om een hoger tarief te kunnen declareren. Daarom moeten zij sinds dit jaar op de factuur de werkelijk bestede tijd aangeven, zodat verzekeraars beter kunnen controleren.

Joost Visser

NZa: Marktscan GGZ 2014

Bron: medischcontact.artsennet.nl 

Dit bericht is 2615 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail