Tweede Kamer uit zorgen over privacy en wildgroei van ‘monitors’ bij decentralisaties

Facebooktwitterlinkedinmail

2e kamer

Tijdens het Algemeen overleg met minister Plasterk (BZK) en staatssecretaris Teeven (V&J) over het Decentralisatieproject op 12 november 2014 besteedde de Tweede Kamer vooral aandacht aan overkoepelende thema’s zoals privacy, democratische controle  en monitoring.  Voor specifieke vragen over de verschillende decentralisaties (Jeugdwet, WMO, WLZ) verwees coördinerend minister Plasterk naar zijn collega-bewindslieden.

Veel kamerleden bleken er nog niet gerust op dat de privacy van burgers goed gewaarborgd blijft in de nieuwe stelsels en riepen de bewindslieden op hier duidelijke informatie over te geven. Ook uitten een aantal kamerleden hun zorgen over een wildgroei aan ‘monitors’ waardoor de bureaucratie en administratieve lasten voor zorgaanbieders en gemeenten enorm toenemen. Sommige oppositiepartijen vinden dat het Rijk taken ‘over de schutting gooit’ naar gemeenten vanwege het hoge tempo van de decentralisaties tezamen met de forse bezuinigingen; hierdoor worden die gemeenten én zorgaanbieders met een onmogelijke opdracht geconfronteerd. Andere partijen erkenden dat niet alles vanaf 1 januari 2015 vlekkeloos zal lopen, maar benadrukten de grote inzet van alle betrokken wethouders die volgens hen in de meeste gevallen overtuigd zijn dat het wel gaat lukken. Minister Plasterk wees op het gevaar van de ‘risicoregelreflex’: hij stelde dat in de huidige situatie ook zaken misgaan en waarschuwde ervoor om niet alles wat na 1 januari 2015 niet goed loopt te wijten aan de decentralisatie.

Aan het eind van het overleg kondigde Linda Voortman (Groenlinks) aan in een VAO een motie m.b.t. privacy te willen indienen.

Bron: vgn.nl 

Dit bericht is 2023 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail