Twee academische werkplaatsen autisme van start

Facebooktwitterlinkedinmail

Autisme-en-een-verstoorde-darmflora-150x150

De twee academische werkplaatsen, Samen Doen en Reach-Aut, zijn van start gegaan. Zij zullen door samenwerking bijdragen aan een landelijk dekkende kennisinfrastructuur op het gebied van autismespectrumstoornissen. ZonMw stimuleert de twee academische werkplaatsen autisme voor een periode van vier jaar. Naast de subsidie van ZonMw leveren de werkplaatsen een grote eigen bijdrage om hun ambities te realiseren.

Deze academische werkplaatsen bundelen kennis en ervaring op het gebied van autisme en gaan een verbinding aan met de commissie Vanuit Autisme Bekeken, geïnitieerd door het ministerie van VWS. Meer koppeling tussen het werk van de hulpverleners uit de praktijk en het academische onderzoek naar autisme komt de behandeling en begeleiding van mensen met autismespectrumstoornissen ten goede. Het programma Academische Werkplaatsen Autisme komt voort uit de reactie van het kabinet op het advies ‘Kennisinfrastructuur autismespectrumstoornissen’ van de Gezondheidsraad (2012).

Reach-Aut

De academische werkplaats Reach-Aut richt zich op thema’s die voor de gehele levensloop van belang zijn (risico- & succesfactoren, zorgnetwerk, genetische counseling), gaan om transitierijke levensfases waar aanwezige kennis te weinig wordt benut (jeugd, 55+); en complexe problematiek betreffen waar voor zorg én beleid winst te behalen is (klinische crisishulpverlening & multiplex gezin).

Doel

Zo ontstaat inzicht in risico- en succesfactoren die gedurende de levensloop het welbevinden van mensen met autisme beïnvloeden. Doel is de kwaliteit van leven van mensen met autisme en naastbetrokkenen te verhogen. Over vier jaar zijn er concrete producten inzetbaar in beleid, zorg en onderwijs. Kernpartners zijn de UvA (leerstoel Autisme) en het Dr. Leo Kannerhuis (Expertise- en Behandelcentrum voor autisme). De HAN, UMCU, VU, Parnassiagroep, Leo Kannerhuis Nederland en Dimence zijn geassocieerde partners en medefinanciers. Andere veldpartners dragen bij met hun specifieke expertise, met een sleutelrol voor de ervaringsdeskundigheid van de persoon met autisme en zijn omgeving.

Samen doen!

De academische werkplaats Samen doen! heeft als doel de participatie in de samenleving van mensen met autisme te verbeteren. Meedoen in de samenleving kan voor mensen met autisme een uitdaging vormen. Ze hebben vaak moeite met begrijpen van wat er precies van hem of haar verwacht wordt. Vooral bij grote veranderingen in het leven (naar een andere school gaan, verkering krijgen, werk vinden, zelfstandig gaan wonen, of hulp zoeken bij een nieuwe zorginstantie) is de uitdaging voor mensen met autisme én hun omgeving groot.

De 35 organisaties die deelnemen aan Samen doen! gaan samen, onder projectleiderschap van Yulius, zorgen voor verdere ontwikkeling en verspreiding van kennis op het gebied van begeleiding van mensen met autisme tijdens grote veranderingen in het leven. In de werkplaats komen praktijk, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en beleid dichter bij elkaar door het delen, bundelen en verspreiden van kennis. Een diversiteit aan professionals én ervaringsdeskundigen nemen deel aan deze werkplaats.

Meer informatie:

Bron: zonmw.nl 

Dit bericht is 2313 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail