Turkse vrouwen veel vaker depressief dan autochtonen

Facebooktwitterlinkedinmail

baan-depressief-computer-getty

Ruim 10 procent van de Nederlanders was in 2012 somber of depressief. Onder Turkse vrouwen en Marokkaanse mannen komen depressieve gevoelens veel vaker voor. Van de Turkse vrouwen was ruim een kwart somber of depressief. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

In 2012 gaf één op de tien Nederlanders van 12 jaar of ouder in de Gezondheidsenquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek aan dat ze de afgelopen 12 maanden minstens 2 weken achter elkaar somber of depressief waren. Vrouwen hebben anderhalf maal zo vaak depressieve gevoelens als mannen. Het aandeel mensen met depressieve klachten is de afgelopen jaren nauwelijks veranderd.

Grote verschillen naar herkomst

Er zijn wel verschillen tussen bevolkingsgroepen. Zo had 21 procent van de Marokkaanse mannen dit soort klachten in 2006-2012, tegenover 7 procent van de autochtone mannen. Van de Turkse vrouwen was zelfs 26 procent somber of depressief, tegenover 11 procent van de autochtone vrouwen.Allochtone herkomstgroepen hebben een andere leeftijdsopbouw dan autochtonen. Ook verschilt het opleidingsniveau en het percentage dat betaald werk heeft, allemaal factoren die samenhangen met het hebben van depressieve gevoelens. Dit verklaart echter maar een deel, ook na correctie voor deze verschillen blijft het aandeel personen met depressieve klachten relatief hoog bij Turkse vrouwen en Marokkaanse mannen.

​Antidepressiva

In 2011 kreeg gemiddeld bijna 6 procent van de mensen antidepressiva verstrekt die door de basisverzekering zijn vergoed. Dit aandeel is de afgelopen jaren licht toegenomen. Bij Turkse vrouwen is er een opvallende piek bij de 45- tot 55-jarigen: ruim 28 procent van hen kreeg antidepressiva verstrekt in 2011, tegenover 11 procent van de autochtone vrouwen van die leeftijd.

Dit bericht is 2704 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail