Trimbos en Jeugdgezondheidszorg ontwikkelen richtlijnen (faal)angst en depressie

Facebooktwitterlinkedinmail

Faalangst-niet-van-een-vreemde2-150x150

Het Trimbos-instituut ontwikkelt samen met relevante JGZ- en andere beroepsgroepen, een JGZ organisatie en vertegenwoordigers van jeugdigen de JGZ-richtlijn (faal)angst en de JGZ-richtlijn depressie bij kinderen en jongeren om de kwaliteit van zorg te optimaliseren.

De jeugdgezondheidszorg biedt preventieve zorg aan alle jeugdigen in Nederland van 0-18 jaar zodat zij gezond en veilig kunnen opgroeien. De regelmatige contacten die de JGZ heeft met kinderen (en hun ouders) en met jongeren bieden een uitgelezen kans te streven naar preventie van en vroeg interveniëren bij (faal)angst en depressie.

Binnen de JGZ bestaat behoefte aan handelingsaanbevelingen voor preventie, vroegtijdig signaleren, adviseren, begeleiden bij (faal)angst en depressie, en zo nodig toeleiden naar zorg. De JGZ-richtlijn (faal)angst en de JGZ-richtlijn depressie bij kinderen en jongeren wil voorzien in een onderbouwde aanpak, passend bij het basispakket van de JGZ.

De richtlijnontwikkeling vindt plaats in afstemming met het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en de richtlijnadviescommissie die het NCJ heeft ingesteld.

Meer informatie:
Henny Sinnema (hsinnema@trimbos.nl)

Bron: trimbos.nl 

Dit bericht is 3907 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail