Trimbos en gemeente Almere doen onderzoek ‘verwarde personen’

Facebooktwitterlinkedinmail

verwardeman

23 oktober 2015 – In de afgelopen periode is er veel media-aandacht geweest voor een vermeende toename van ‘verwarde personen’ – al dan niet op straat. Het Trimbos-instituut gaat onderzoek doen naar de situatie rond ‘verwarde personen’ in de regio Flevoland.

Een recente inventarisatie van het Trimbos Instituut laat zien dat de signalen niet zo eenduidig zijn. Ze hebben wel een grote impact op de beeldvorming. Mede om die reden heeft de gemeente Almere het Trimbos instituut gevraagd een inventarisatie en analyse te maken van de situatie in de regio Flevoland.

In het onderzoek wordt in beeld gebracht welke informatie in de regio beschikbaar is over aantallen ‘verwarde personen‘, over trendmatige ontwikkelingen, bemoeienissen van de instanties, de achtergronden van betrokkenen en de aard en achtergronden van eventuele incidenten.

Ervaren knelpunten in de omgang, de zorgverlening en de maatschappelijke omstandigheden worden in kaart gebracht. Met betrokken instanties worden oplossingsrichtingen voor de knelpunten verkend.

Eerder hebben heeft het kabinet met de VNG een ‘aanjaagteam verwarde personen’ opgericht. Dit mede naar aanleiding van het plan van aanpak van minister Schippers waarin wordt gesteld dat er zorg voor verwarde personen in elke gemeente moet zijn.

Bron: gemeente.nu

 

Dit bericht is 891 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail