Transities 2015: Nederlander houdt slag om de arm 

Facebooktwitterlinkedinmail

awbz wmo

Mensen houden een slag om de arm als het gaat om hoe de transities in de zorg zullen uitpakken. Uit een peiling van het Sociaal Cultureel planbureau blijkt dat 47% van de ondervraagden verwacht dat de nadelen van de transities in de zorg groter zullen zijn dan de voordelen. 13% ziet meer voordelen.

Als meest positief wordt genoemd het feit dat gemeenten dichter bij de mensen in hun gemeente staan, dan het rijk. Daardoor kan beter rekening worden gehouden met de lokale situatie. De lijnen naar ondersteuning zijn korter en directer. Als meest negatief wordt genoemd: de transities zijn ingegeven door bezuinigingen dus is het de vraag of de zorg beter wordt, er bestaat ook twijfel over deskundigheid van gemeenten op het gebied van zorg en er kunnen grote verschillen ontstaan tussen gemeenten. Het algemene beeld is dus dat veel mensen een afwachtende houding hebben als het gaat om de uitkomsten van de transities. En dat zorgt ook voor gevoelens van onduidelijkheid, onzekerheid en onrust. Die niet alleen te maken hebben met de huidige situatie, maar ook met dat mensen zich onzeker voelen over de toekomst van de (gezondheids)zorg in het algemeen.

Twee op de vijf mensen zegt privé of in het werk te maken te hebben met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet of de Participatiewet. Deze betrokkenen zijn negatiever over de overheveling van taken naar gemeenten dan de buitenstaanders (79% van de mensen heeft gehoord over de decentralisaties in het sociale domein). Direct betrokkenen betwijfelen of gemeenten efficiënter omgaan met belastinggeld dan de landelijke overheid en of de nodige zorg beschikbaar blijft.

De cijfers zijn afkomstig uit het rapport ‘Burgersperspectieven 2014/4’. De publicatie is verkrijgbaar bij de (internet)boekhandel en te bestellen of te downloaden via www.scp.nl.

Bron: loc.nl 

Dit bericht is 3550 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail