Transitie Autoriteit Jeugd uiterlijk 1 april uit de startblokken

Facebooktwitterlinkedinmail

jeugd

Op 1 januari 2015 moeten kinderen en gezinnen die het nodig hebben in elke gemeente eenvoudig kunnen aankloppen voor hulp. Als kinderen nu al gebruik maken van een vorm van jeugdhulp of jeugdzorg moet dat gewoon doorlopen, zodat zij zo weinig mogelijk merken van de overgang naar het nieuwe stelsel. De wet is helder, er zijn garanties afgegeven over de budgetten. Nu moeten vooral gemeenten doorpakken om het in de praktijk ook echt te regelen, samen met zorgaanbieders. Om dit te bespoedigen, richten staatssecretarissen Martin van Rijn (VWS) en Fred Teeven (VenJ) de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) op. Deze nieuwe Autoriteit neemt actie als gemeenten en jeugdzorgaanbieders er onderling niet uitkomen. Marjanne Sint wordt de voorzitter.

Van Rijn en Teeven reageren daarmee op het derde rapport van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd onder leiding van Leonard Geluk. De staatssecretarissen noemen dit rapport “kritisch” met niet mis te verstane signalen dat gemeenten en aanbieders van jeugdhulp op korte termijn prioriteiten moeten stellen, keuzes moeten maken en besluiten moeten nemen zodat de zorg voor kinderen en gezinnen die het nodig hebben goed geregeld is op 1 januari 2015.

Uit de startblokken
De Transitie Autoriteit Jeugd moet op 1 april 2014 uit de startblokken zijn, of zoveel eerder als mogelijk. De TAJ komt in actie als er signalen zijn dat ergens in Nederland de zorg voor kinderen en gezinnen in het gedrang raakt omdat goede afspraken tussen gemeenten en zorgaanbieders uitblijven. In eerste instantie zal de TAJ actie nemen om alsnog goeie afspraken te bewerkstelligen. Als dat niet snel genoeg gebeurt, adviseert de TAJ aan de staatssecretarissen om een aanwijzing aan gemeenten op te leggen. De TAJ kan ook adviseren over sanering van een zorgaanbieder en hoe omgegaan kan worden met eventuele resterende frictiekosten die daarbij optreden.

Vliegende brigade, monitor en meldpunt

Gemeenten krijgen volop ondersteuning bij hun inspanningen. Zo kunnen zij op maat ondersteuning inroepen van een vliegende brigade van deskundigen als zij tegen knelpunten aanlopen, bijvoorbeeld met betrekking tot inkoop van jeugdhulp, financiën of het organiseren van de toegang tot zorg en ondersteuning.

De vorderingen van de gemeenten worden op de voet gevolgd met de Transitiemonitor. Daarmee ontstaat een zeer gedetailleerd beeld over het tempo en de voortgang per gemeente. Zodat er actie ondernomen kan worden als een gemeente achterblijft.

Verder is tijdens de behandeling van de Jeugdwet in de Eerste Kamer besloten dat er een centraal meldpunt komt waar kinderen en gezinnen terecht kunnen als er ondanks alle inspanningen iets misloopt als gevolg van het nieuwe jeugdstelsel.

Bron: invoorzorg.nl 

Dit bericht is 2026 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail