‘Toetsing euthanasie aan herziening toe’

Facebooktwitterlinkedinmail
 levenseinde, euthanasie

De Regionale toetsingscommissies euthanasie (RTE’s) moeten worden aangevuld met een centrale toetsingscommissie waarin onder meer een psychiater zitting heeft. Dat is nodig omdat artsen steeds vaker euthanasie verlenen aan psychiatrische patiënten, zegt hoogleraar gezondheidsrecht Martin Buijsen deze week in Medisch Contact.

De vraag of is voldaan aan de eisen van een vrijwillig en weloverwogen verzoek, uitzichtloos lijden en het ontbreken van redelijke alternatieven, is bij psychiatrische patiënten vaak heel lastig te beantwoorden, aldus Buijsen. Artsen worden daarom door de RTE’s en hun beroepsverenigingen gemaand om bij deze patiëntengroep ‘zeer behoedzaam te werk te gaan’. In plaats van één consulent, zoals gebruikelijk, moet de behandelende psychiater twee consulenten raadplegen.

De RTE’s nemen zelf echter geen extra zorgvuldigheid in acht bij het toetsen van deze complexere euthanasiegevallen, stelt Buijsen. Hij vindt dat vreemd. De hoogleraar stelt daarom voor dat complexe dossiers voortaan worden voorgelegd aan een Centrale toetsingscommissie euthanasie (CTE), waarin naast een jurist, ethicus en arts ook een psychiater, specialist ouderengeneeskunde, psycholoog en eventueel een leek zitting hebben. Zo’n CTE kan de morele overwegingen die bij de toetsing worden gemaakt – en die in de praktijk leiden tot beleidswijzigingen – beter dan de RTE’s delen met de samenleving. Volgens Buijsen is dat nodig, omdat euthanasie in de psychiatrie veel maatschappelijke beroering veroorzaakt.

Lees hier het artikel van Martin Buijsen in Medisch Contact nr. 35 – 2014: Euthanasie in de psychiatrie beter toetsen

Bron: medischcontact.artsennet.nl 

Dit bericht is 2388 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail