Toegankelijkheid en solidariteit in het geding bij aanpassen artikel 13 vrije artsenkeuze

Facebooktwitterlinkedinmail
kamercommissie

De toegankelijkheid en solidariteit in de gezondheidszorg zijn in het geding bij het wetsvoorstel over de vrije artsenkeuze. Dit zegt het Landelijk Platform GGz in een brief aan de vaste Tweede Kamercommissie VWS in het kader van het debat over de aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet.

Keuzevrijheid

Met de introductie van een goedkopere budgetpolis komt de solidariteit en daarmee ook de keuzevrijheid verder onder druk te staan. Een groot deel van de cliënten met geestelijke gezondheidsproblemen heeft een minimum inkomen en kan zich geen duurdere polis met meer keuzemogelijkheden veroorloven. Een patiënt moet kunnen kiezen voor een behandelaar die het beste aansluit op de zorgvraag wat betreft expertise, behandelwijze en persoonlijkheid. Het ondermijnen van de vrije artsenkeuze en ontoegankelijk maken van een (dure) restitutiepolis ondergraaft de gewenste positie van de cliënt als autonome en kritische consument.

Kwaliteit

Zorgverzekeraars beschikken over te weinig betrouwbare kwaliteitsinformatie op basis waarvan zij op voorhand de beste zorgaanbieders voor hun verzekerden kunnen selecteren en contracteren. Bovendien is het beeld bij het LPGGz dat verzekeraars met name bij de grote aanbieders inkopen om aan de zorgplicht te kunnen voldoen.

Meer informatie

Brief aan vaste Tweede Kamercommissie VWS over wetsvoorstel over de vrije artsenkeuze, de verticale integratie en het PGB in de zorgverzekeringswet

Dit bericht is 1816 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail