Thema Week v/d Psychiatrie: ‘Baas in eigen leven?!’

Facebooktwitterlinkedinmail

wvdpklein

De Week van de Psychiatrie is komend jaar van 24 tot en met 30 maart 2014. Deze 40editie heeft als thema ‘Baas in eigen leven?!’. Uitgangspunt is dat personen met psychische problematiek zoveel als mogelijk regie kunnen (blijven) voeren over hun eigen leven.

Onderliggende vraag daarbij is wat deze personen zelf kunnen doen om (weer) baas over hun leven te worden. Wat kunnen zij zelf doen om hun maatschappelijke verantwoordelijkheden en rol(len) op te pakken en als volwaardig burger mee te doen. Herstellen doe je in principe zelf, maar veelal in samenwerking met anderen. En dat leidt tot de vraag welke faciliterende rol kunnen/moeten anderen daarbij spelen: familie, mantelzorgers, hulpverleners, welzijnswerkers, buurtgenoten, wooncorporaties, politie, huisartsen, gemeenten, zorgverzekeraars. De Week van de Psychiatrie 2014 richt zich dan ook uitdrukkelijk op deze groep. Dit alles binnen de context van de veranderingen binnen en rondom de zorg en de door de overheid gepropageerde ‘participatiesamenleving’.

Nadere informatie over het thema en de Week 2014 volgt over enkele weken. Dan zal ook de vooraankondiging de deur uit gaan. Begin volgend jaar wordt de uitnodiging met het programma van de Breingeindag verstuurd. Zie voor meer informatie over de Week van de Psychiatrie ook ons dossier: www.loc.nl/wvdp.

Of kijk op www.weekvandepsychiatrie.nl 

Bron: loc.nl 

Dit bericht is 2969 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail