Taskforce GGZ zoekt verbinding tussen gemeenten en cliëntenorganisaties

Facebooktwitterlinkedinmail

 0

1 september 2015 – Hoe krijgen we verbinding tussen gemeenten en cliënten- en familieorganisaties in de ggz? Met die opdracht gaat de Taskforce GGZ aan de slag. De Taskforce is een initiatief van het Landelijk Platform GGz, Per Saldo, Federatie Opvang, de RIBW Alliantie en GGZ Nederland.

Psychisch kwetsbare burgers zijn nog niet altijd goed in beeld bij gemeenten en hun ondersteuning en participatie blijf daarom nog achter in vergelijking met andere doelgroepen van de Wmo. En dat terwijl de transitie van het rijk naar gemeente kansen biedt voor herstel, zelfregie en participatie. Samenwerking tussen cliënten- en familieorganisaties en gemeenten is daarom nodig. De Taskforce GGZ helpt daarbij.

De leden van de Taskforce zijn:

  • Petra van Buren, directeur ZOG Midden Holland, voor de regio West
  • Oebele Herder, zelfstandig adviseur Sociaal Domein en voormalig programmamanager gemeente Leeuwarden, voor de regio Noord
  • Willeke van den Hoek, pgb-deskundige gedetacheerd vanuit Per Saldo, voor de regio Oost
  • Eleonoor Willemsen, coördinator Door en Voor Noordoost Brabant, voor de regio Zuid en Noord-Holland Noord

Elk van hen gaat in een eigen regio aan de slag en voert gesprekken met centrumgemeenten om een agenda op te stellen voor samenwerking met cliënt- en familieorganisaties. Landelijk ambassadeur van de Taskforce is Ineke Smidt. Als  voormalig wethouder in de gemeente Almere en oud-directeur Federatie Opvang en voorzitter van de MO-groep kent ze als geen ander het belang van de samenwerking tussen cliënt- en familieorganisaties en gemeenten.

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Per Saldo en met de VNG, GGZ Nederland, de Federatie Opvang en de RIBW Alliantie. De Taskforce maakt deel uit van het programma Regie in de regio.

Wie meer informatie wil of goede ideeën heeft kan contact opnemen met de projectleider Greetje Senhorst.

Meer informatie over de Taskforce op deze website

Bron: ggznederland.nl / platformggz.nl 

Dit bericht is 763 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail