Zorgbelang Zuid-Holland roept cliënten en familieleden in de ggz op de gevolgen te melden van bezuinigingen in de ggz. Ontslagen Als voorbeeld noemt Zorgbelang de bezuinigingen bij Ggz Rivierduinen. Deze ggz instelling in Leiden en wijde omgeving maakte in juli bekend meer dan honderd banen te …

Er vinden bezuinigingen plaats in de GGz. Onlangs heeft Rivierduinen het ontslag van honderden personeelsleden aangekondigd. Cliënten en hun naasten maken zich ongerust, zeker omdat zij tot nu toe niet worden geïnformeerd over wat de praktische gevolgen van dit ontslag zijn voor hun zorg. Zorgbela…

Patiënten met ernstige psychische aandoeningen overlijden vaak twintig jaar eerder dan de algemene bevolking. Dat moet beter kunnen. Het Regionaal Expert Team (RET) GGz van Zorgbelang Noord-Holland en Cliëntenbelang Amsterdam heeft daarom onderzoek gedaan naar de optimale somatische zorg in de GGz…

Zorgbelang Gelderland en LOC hebben gezamenlijk onderzoek gedaan naar de wensen en zorgen van mensen die gebruik maken van verschillende vormen van dagbesteding. In het rapport staanaanbevelingen aan gemeenten en Wmo-loketten, die weergeven wat de ervaringen, wensen en zorgen zijn van gebruikers van…