Het gaat goed met de aanlevering van gegevens door zorgaanbieders. In de periode van 1 februari tot en met 1 maart 2013 hebben de zorgaanbieders in totaal 173 CQI’s aangeleverd. Dankzij die gegevens krijgen we een gefundeerd beeld van de ervaringen van ggz-cliënten over de geleverde zorg in 2…