Patiëntenkoepels waaronder het Landelijk Platform GGz maken zich grote zorgen over de snelheid waarmee het ministerie de  hervormingen in de zorg doorvoert. In een brandbrief drukken ze fractievoorzitters en –specialisten van alle politieke partijen op het hart om een zorgvuldige overgang te bew…