Per 1 januari 2014 is de invoering van de generalistische basis GGZ gestart. VWS heeft samen met twaalf veldpartijen, waaronder Zorgverzekeraars Nederland, een website geopend met actuele informatie en de veranderingen voor huisartsen, behandelaars GGZ en patiënten. “Op de site www.invoeringbasi…

Om voorlichting over ADHD bij kinderen en jongeren te verbeteren is door het Trimbos-instituut de website ADHD.nl ontwikkeld. Naast informatie over ADHD bevat de website ook twee online modules voor jongeren en docenten. Naar schatting 3-5% van de kinderen in Nederland heeft ADHD. Het gebruik van me…

Overzichtelijker, moderner en goed toegankelijk op tablets. Dat waren een paar van de wensen van bezoekers voor de nieuwe website van GGZ Nederland. De site, vooral bedoeld voor ggz-beleidsmakers, samenwerkingspartners en professionals in de ggz, is vanaf 29 oktober 2013 online op www.ggznederland.…