3 november 2017 – Uit een LHV-peiling onder meer dan 1300 huisartsen blijkt dat de beschikbaarheid van ggz verder verslechterd is. Dat heeft ook zijn weerslag op de zorg die huisartsen kunnen bieden. Patiënten worden vanuit ggz-instellingen veelal zonder overleg terugverwezen naar de huisarts…

3 november 2017 – Uit de vijfde ledenpeiling van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) blijkt dat 82% van de huisartsenpraktijken te maken heeft met lange wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Dit is een toename van 26% ten opzichte van vorig jaar. Huisartsen kunnen pati…