Onderzoek naar de wijze waarop vorm en inhoud wordt gegeven aan medezeggenschap van cliënten in de zorg Met als achtergrond het voornemen om de wettelijke regeling voor medezeggenschap te herzien, is de medezeggenschap van cliënten in de zorg onderzocht. In opdracht van het ministerie van Volksgez…