14 augustus 2015 – Patiënten met een psychische aandoening hebben de kleinste kans dat hun verzoek bij de Levenseindekliniek daadwerkelijk wordt gehonoreerd, dit gebeurt slechts in zes van de 121 gevallen. Patiënten met een lichamelijke aandoening die zich melden met een euthanasieverzoek he…

9 juni 2015 – Het krijgen van een depressie wordt voor ongeveer 35 procent door het DNA, de genen, veroorzaakt. Ondanks dat er al veel genetisch onderzoek is gedaan binnen grote groepen mensen met een depressie, zijn er nog geen duidelijke DNA-varianten aan te wijzen die depressie veroorzaken.…

Gevoelens van stress en depressieve symptomen zijn gerelateerd aan een slechter geheugen, verminderde aandacht en tragere verwerking van informatie. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Nicole Korten. Zij promoveert 31 oktober aan VUmc in Amsterdam. In dit promotieonderzoek werd de vraag gesteld of …

Lianne Schmaal, onderzoeker bij GGZ inGeest en VUmc, heeft een fellowshipsubsidie van de Hersenstichting gekregen voor haar onderzoeksproject Beyond depression: redefining the depressive phenotype by combining clinical, biological and neuroimaging data. Het doel van deze subsidie is het stimuleren v…