De meeste mensen met een eetstoornis zoeken niet snel hulp omdat ze het probleem niet zien of er geen last van hebben. Huisartsen staan hierdoor machteloos, omdat deze mensen niet naar het spreekuur komen. Directeur Eric van Furth van het Centrum Eetstoornissen Ursula (CEU)  wil niet meer  afwacht…