Het Landelijk Platform GGz vindt het te vroeg voor het wijzigingsvoorstel van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet. Over deze wijziging wordt morgen in De Eerste Kamer gestemd. Het ontbreekt aan essentiële voorwaarden voor patiënten om akkoord te gaan met de aanpassing van artikel 13. Het Landeli…

De Eerste Kamer wil dat de Raad van State zich buigt over het voorstel van minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) om de vrije artsenkeuze in te perken. Daar heeft de Kamer mee ingestemd, zo blijkt woensdag uit een brief op de website van de Eerste Kamer. De Tweede Kamer stemde eerder al …