1 september 2015- De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat samen met het Centraal Administratiekantoor (CAK) onderzoek doen naar de hoogte van de eigen bijdrage die gemeenten voor zorgvoorzieningen vragen. Veel gemeenten bleken de eigen bijdrages die burgers moeten betalen voor zorg flin…

24 augustus 2015 – De deadline van 1 oktober voor de herbeoordeling van 125.000 persoonsgebonden budgetten gaan niet alle gemeenten halen, dat weten ze nu al. Deze gemeenten hebben niet genoeg capaciteit om de klus voor elkaar te krijgen, aldus een woordvoerder van de Vereniging Nederlandse Ge…

12 augustus 2015 – Het aantal aanmeldingen van nieuwe cliënten is sinds 2014 bij veel psychologen toegenomen, 51 procent meldt dat ze een wachtlijst hebben. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Het NIP vroeg bijna vijfhonderd vrijgevestigde psychologen…

30 juni 2015 – Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de taak beschermd wonen. De VNG gaat een commissie instellen die gaat adviseren over de toekomst van beschermd wonen als gemeentelijke verantwoordelijkheid. Bij de transitie van beschermd wonen naar gemeenten is ervoor ge…

5 juni 2015 – GGZNederland en de VNG hielden op 23 april gezamenlijk een inspiratiebijeenkomst over de GGZ en jeugdhulp. Het thema van deze dag was: de transitie voorbij en nu transformeren! Gemeenten en mensen die werken in de geestelijke gezondheidszorg hebben elkaar ontmoet en zich geza…