Tot op heden waren er vier beroepscodes voor verpleegkundigen en verzorgenden, maar nu is er één nieuwe Beroepscode. Op 8 januari 2015 gaf Bart Cusveller de eerste Beroepscodes aan Chief Nursing Officer prof. dr. Marieke Schuurmans en aan Corien Harder als vertegenwoordigster van alle verpleegkund…

Taakherschikking in de ggz komt niet goed van de grond. Dat komt doordat verpleegkundig specialisten door de zorgverzekeraars niet als hoofdbehandelaar worden erkend. Dat meldt Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland, V&VN.  In ggz-instellingen werken zo’n 420 verpleegkundig specialisten. …