18 november 2016 –Omgaan met agressief gedrag is onderdeel van het professioneel handelen van politie, veiligheidspersoneel en hulpverleners. Belangrijk is dat zij moedwillig agressief gedrag kunnen onderscheiden van agressief gedrag ten gevolge van een opwindingsdelier. De factsheet Opwinding…

26 augustus 2016 – Het Trimbos-instituut voert in opdracht van het ministerie van VWS en in nauwe samenwerking met de VNG een landelijk KOPP/KVO-project uit. KOPP/KVO-kinderen vormen een omvangrijke risicogroep voor psychische of verslavingsproblemen. Het doel van het project is de preventieve…

14 juli 2016 – Verschillende recente publicaties behandelen het onderwerp ‘verwarde personen’. Frank van Hoof, senior onderzoeker bij het Trimbos-instituut, betoogt dat deze term niet correct is, en dat we er beter mee kunnen stoppen.  Begin juli verscheen de tweede tussenrapportage van …

13 juli 2016 – Achter signalen over verwarde personen gaat een diffuse werkelijkheid schuil. Die signalen vragen om aandacht voor een reeks van maatschappelijke risicofactoren voor escalatie van psychosociale problematiek en voor een aantal knelpunten in de zorg voor mensen met meervoudige pro…