29 december 2016 – Het nieuwe jeugdstelsel dat in 2015 in werking trad, werkt niet goed genoeg. Kinderen, jongeren en ouders die een beroep doen op jeugdhulp lopen aan tegen verschillende drempels. De meeste klachten gaan over onvoldoende informatie, onheuse bejegening en moeizaam hulp aanvra…

Loopt u ergens tegenaan op het terrein van de jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering? U kunt het hier direct melden. Op 1 januari 2015 is de Monitor Transitie Jeugd van start gegaan. De Monitor Transitie Jeugd zorgt dat signalen van ouders en jongeren over de veranderingen op het terrein …