15 september 2014 is de uitgave ‘Hersenen’ verschenen, die via de Telegraaf in een oplage van 400.000 is verspreid en naar verwachting 1,2 miljoen lezers zal bereiken. In het artikel ‘Lang werd gedacht dat mensen met psychische problemen gestoord waren‘ komen een aantal hoo…