15 juli 2016 – Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft het beroep van zorgverzekeraars tegen de tarieven voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz) voor 2014 en 2015 gegrond verklaard. De rechter vindt dat in een te laat stadium gekozen is om de tarieven via een ander uitgangspunt t…

Als het aan de NZa ligt gaan er in de basis ggz vanaf volgend jaar vrije prijzen gelden Het belangrijkste voordeel van deregulering is naar mening van de NZa dat belemmeringen in het implementeren van innovatieve zorgvormen en het anders organiseren en betalen van zorg worden weggenomen. Een ander v…

Extra beloning voor goede service en bereikbaarheid Huisartsen die doelmatig doorverwijzen en voorschrijven of een bijzonder goede service en bereikbaarheid hebben kunnen daar vanaf 2015 door verzekeraars voor beloond worden. In de nieuwe tarieven en prestaties voor huisartsen is naast de basiszorg …

Het NIP heeft de NZa geadviseerd over de methode om maximale tarieven vast te stellen voor de ggz. Het NIP heeft onder meer geadviseerd om de NZa tarieven meer op maximale kostprijs te baseren waarmee een grotere bandbreedte ontstaat voor onderhandelingen tussen zorgaanbieders met verzekeraars. Ook …

André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is het niet eens met de verhoging van de maximumtarieven voor de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa besloot in september de behandeltarieven voor de GGZ in 2014 met een extra 6 procent te v…

GGZ Nederland maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de wijze waarop de zorgverzekeraars de inkoop van de ggz uitvoeren. Een eerste verkenning langs de leden van GGZ Nederland laat zien dat zowel tarieven als volume onevenredig gekort lijken te worden, zonder dat daar een onderbouwing voor is.…