Gemeenten willen stabiliteit en rust voor hun burgers Geef de Wmo2015 en Jeugd(wet) een kans! Het voornemen van het kabinet om het budgettaire probleem in de Wlz bij gemeenten neer te leggen, is onterecht en geheel onacceptabel. Het trekt een zware wissel op de inwoners van gemeenten die zorg nodig …

Overal in Nederland kunnen kinderen en gezinnen die het nodig hebben vanaf 2015 bij hun gemeente terecht voor jeugdhulp. Voor kinderen die nu al een vorm van jeugdhulp krijgen en dat in 2015 nog steeds nodig hebben, geldt dat het doorlopen van die zorg in elke gemeente is gewaarborgd. Dat concludere…