21 april 2016 – Jeugdprofessionals die in de jeugdhulp en jeugdbescherming werken, treffen vaak kinderen en jongeren met verschillende problemen van sociale, emotionele en gedragsmatige aard. ADHD kan daar deel van uitmaken. Daarom is er nu de Richtlijn ADHD voor jeugdhulp en jeugdbescherming.…

23 september 2015 – De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) heeft een richtlijn ontwikkeld voor diagnostiek en medicamenteuze behandeling van volwassenen met ADHD. De richtlijn geeft aanbevelingen ter ondersteuning van de praktijkvoering van psychiaters die betrokken zijn bij de zorg…

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)  heeft de ‘Richtlijn Autismespectrumstoornissen (ASS) – Signalering, begeleiding en toeleiding naar diagnostiek’ gepubliceerd. De richtlijn gaat in op vroege signalen om gedrags- en ontwikkelingskenmerken die kunnen duiden op autisme zo vroeg…

Ouders/verzorgers van kinderen en jongeren met een Autismespectrumstoornis (ASS) hebben baat bij een zo vroeg mogelijke ondersteuning bij de opvoeding en ontwikkeling van hun kind. De JGZ-richtlijn Autismespectrumstoornissen – Signalering, begeleiding en toeleiding naar diagnostiek– best…