Patiënten- en cliëntenorganisaties hebben een gezamenlijk reactie gestuurd naar het ministerie van VWS naar aanleiding van de consultatie van de nieuwe Wet Langdurige Intensieve Zorg (LIZ), die vanaf 2015 de AWBZ voor mensen die een zorgzwaartepakket indicatie hebben, gaat vervangen. In de brief m…

Meld u aan als panellid en help mee om de zorg en de positie van ggz-cliënten, familie en naasten te verbeteren. U ontvangt 4 tot 6 keer per jaar een enquête per mail. Deelname is gratis en anoniem. Iedere 100e aanmelder krijgt een bon t.w.v. € 50,- Van wie? Het Landelijk Platform GGz is de... <…

Meld uw ervaringen met goede zorg in de ggz. Werk samen aan de ggz van de toekomst. Alle tips & ideeën om de zorg te verbeteren zijn welkom. Iedereen kan meedoen. Dus ook vrienden & familie. Wat is de meest motiverende & inspirerende ggz-zorg die u kent? Waardoor hervond u uw eigen krac…

Transitie jeugd-ggz naar gemeenten Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de volledige jeugd-ggz en jeugdzorg. Maar gemeenten moeten tegelijkertijd 15% bezuinigingen op die zorg. ‘Een onverantwoord experiment’, zo vat een woordvoerder van het Landelijk Platform GGz de vele react…

De Tweede Kamer vergadert woensdag 5 juni a.s. over de geestelijke gezondheidszorg. Het AO-ggz behandelt veel onderwerpen.Het Landelijk Platform GGz schrijft in een brief aan de vaste Kamercommissie van VWS om vast te houden aan de koers die met het bestuurlijk akkoord ggz is ingezet. Daarnaast gee…

Het gaat goed met de aanlevering van gegevens door zorgaanbieders. In de periode van 1 februari tot en met 1 maart 2013 hebben de zorgaanbieders in totaal 173 CQI’s aangeleverd. Dankzij die gegevens krijgen we een gefundeerd beeld van de ervaringen van ggz-cliënten over de geleverde zorg in 2…