12 september was de lancering van de Arbeidsparticipatietool. Deze Arbeidsparticipatietool bestaat uit een website en een app die de arbeidspositie van mensen met ADHD/ADD versterkt.  Begrijpt je werkgever wel voldoende waar jouw kwaliteiten liggen? Of zet hij je precies in op werkzaamheden di…

Deze maand vinden 500 cliënten van RIBW Arnhem & Veluwe Vallei een dagbestedingsvoucher op de deurmat. Een voor de ggz unieke manier om mensen te activeren. De voucher geeft cliënten namelijk inzicht in de mogelijkheden voor dagbesteding en draagt bij aan het vergroten van hun kracht, regie, z…

GGZ Nederland heeft het Kabinet ter voorbereiding op de bespreking van de Miljoenennota een brief gestuurd waarin wordt ingegaan op de participatiesamenleving en de rol hierin voor mensen met een psychische aandoening. In de brief stelt GGZ Nederland de bewindslieden 4 concrete vragen: Geachte leden…

CG-raad, Landelijk Platform GGz, Platform VG en patiëntenfederatie NPCF voeren een gezamenlijk programma uit om het cliëntperspectief te borgen in de ontwikkeling van zorg en kwaliteit van leven. Het programma heet ‘PG werkt samen’ en is begin 2013 gestart. Om leden en achterban optimaal t…