Mensen komen vaak voor onverwachte zorgkosten te staan, doordat zij zorg kiezen bij een behandelaar die geen contract heeft met hun verzekeraar. In 2013 overkwam dat één op de negen verzekerden, blijkt uit onderzoek van het NPCF, het Landelijk Platform GGz en Ieder(in) onder ruim 11.000 mensen. Vo…

Patiënten- en cliëntenorganisaties hebben een gezamenlijk reactie gestuurd naar het ministerie van VWS naar aanleiding van de consultatie van de nieuwe Wet Langdurige Intensieve Zorg (LIZ), die vanaf 2015 de AWBZ voor mensen die een zorgzwaartepakket indicatie hebben, gaat vervangen. In de brief m…

CG-raad, Landelijk Platform GGz, Platform VG en patiëntenfederatie NPCF voeren een gezamenlijk programma uit om het cliëntperspectief te borgen in de ontwikkeling van zorg en kwaliteit van leven. Het programma heet ‘PG werkt samen’ en is begin 2013 gestart. Om leden en achterban optimaal t…