26 oktober 2016 – Minister Schippers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken ten aanzien van de jaarrekening geestelijke gezondheidszorg. Geachte voorzitter, Tijdens het wetgevingsoverleg met de Tweede Kamer van 23 juni jl. over het Jaarverslag en de slotwet Ministerie van Vol…

  Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over het functioneren van het stelsel in de tweedelijns curatieve geestelijke gezondheidszorg, zowel op het gebied van de kwaliteit als op het gebied van de aanspraak en bekostiging. Kamerbrief over ‘Europsyche’  PDF document | 5…