Het gebruik van ADHD-middelen groeit minder hard dan in de afgelopen jaren. Bij jongeren tot 10 jaar is zelfs sprake van een afname. Bij deze groep wordt het gebruik voor ongeveer 85% gestart door specialisten. Nederlandse openbaar apothekers verstrekten in totaal in het afgelopen kalenderjaar 1,4 m…