In het kader van het project Klachtopvolging waarin het toezicht op de kwaliteit van klachtbehandeling door zorgaanbieders wordt verscherpt, heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) vijf normen geformuleerd waaraan zij de klachtopvolging door zorgaanbieders gaat toetsen. Het IGZ-toetsingsk…