11 november 2015 – De Eerste Kamer heeft vorige maand het wetsvoorstel Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aangenomen. Op grond van deze wet moet elke zorgaanbieder – kortweg- ‘goede zorg’ leveren, over een klachtenregeling en een klachtenfunctionaris te beschikken en…

In het kader van het project Klachtopvolging waarin het toezicht op de kwaliteit van klachtbehandeling door zorgaanbieders wordt verscherpt, heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) vijf normen geformuleerd waaraan zij de klachtopvolging door zorgaanbieders gaat toetsen. Het IGZ-toetsingsk…