3 november 2017 – Uit een LHV-peiling onder meer dan 1300 huisartsen blijkt dat de beschikbaarheid van ggz verder verslechterd is. Dat heeft ook zijn weerslag op de zorg die huisartsen kunnen bieden. Patiënten worden vanuit ggz-instellingen veelal zonder overleg terugverwezen naar de huisarts…

17 juni 2015 – Het zorgstelsel is ingrijpend veranderd, maar daar mag de patiënt niet de dupe van worden. Daarom gaat GGZ Nederland in gesprek over verbeteringen. De brancheorganisatie vindt een goede communicatie tussen huisarts en specialistische ggz-instelling van groot belang nu de bewegi…

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) herkent veel van de bezwaren zoals de huisartsen deze schetsen in het Manifest van de Bezorgde Huisarts. Ook psychologen worden geconfronteerd met toenemende regeldruk, een scherper inkoopbeleid en dalende vergoedingen. Zowel instellingen als vrijgevest…