8 juli 2017 – De vakbibliotheken van Altrecht en GGz Centraal zijn samengegaan in GGZ Kenniscentrum. Ingezet is op digitalisering van de bibliotheken, betere en snellere dienstverlening en samenwerking tussen beide organisaties. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe website waar medewerkers v…

11 juni 2015 – Begin mei werd de handtekening gezet om het voorstel tot fusie van Riagg Amersfoort & Omstreken officieel te bekrachtigen. Hiermee ging de laatste fase van het fusietraject in. Nu, begin juni, is de fusie helemaal rond! De specialistische zorg, inclusief crisisdienst gaat de…