15 augustus 2017 – Het aantal instellingen voor tbs-zorg daalt in de afgelopen jaren, terwijl het aantal aanbieders dat verblijf levert in de ‘overige forensische zorg’ (via zorgzwaartepakketten) stijgt; de uitgaven aan forensische zorg tussen 2012 en 2015 zijn gedaald, vooral doordat er…

In dit visiedocument leest u hoe de ambitie om de kwaliteit van de forensische zorg verder te verbeteren de komende jaren vorm krijgt. Door samen te werken aan het versterken van het zorgaanbod; het verkorten van de behandelduur; het verhogen van de efficiency; en het optimaliseren van de in-, door-…