Factoren die van invloed zijn op het temperament, dragen weinig bij aan het ontwikkelen van faalangst bij jongeren. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Esther Sportel, die daar 29 mei op promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen. Temperamentskenmerken hangen wel samen met angst, maar de bes…

Het cognitief gedragstherapeutisch programma ‘Je bibbers de baas’ is door de Erkenningscommissie Interventies erkend als theoretisch goed onderbouwd. Je bibbers de baas heeft als doel het verminderen van faalangst bij kinderen uit de bovenbouw van het basisonderwijs. De interventie is b…