11 november 2015 – De Eerste Kamer heeft vorige maand het wetsvoorstel Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aangenomen. Op grond van deze wet moet elke zorgaanbieder – kortweg- ‘goede zorg’ leveren, over een klachtenregeling en een klachtenfunctionaris te beschikken en…

Vorige zomer hebben veldpartijen de gelegenheid gekregen te reageren op een concept versie tweede nota van wijziging bij de Wet verplichte ggz (Wvggz). Voordat VWS de reacties heeft kunnen verwerken, is het rapport ‘gedwongen zorg’ van ZonMw op 27 oktober 2014 verschenen.  De aanbevelingen uit …