29 november 2017 – Uit de gegevens van de Raad van de Rechtspraak blijkt dat in 2016 opnieuw meer dwang plaatsvond. Een slechte toegang en het tekort aan vrijwillige zorg (lange wachtlijsten, weinig bemoeizorg en time-out voorzieningen) dragen bij aan het feit dat mensen eerder in crisis raken…

  LEIDEN – Het aantal separaties – opsluiting in een isoleercel – nam toe van 2579 naar 3653 keer. Het fixeren van patiënten gebeurde vorig jaar 1242 keer; het jaar daarvoor bleef die noodmaatregel beperkt tot 386 keer. Alleen het aantal ‘afzonderingen’, een iets …