8 mei 2018 –  Hoe snel is de GGZ bij mensen in crisis? Dat is nu uitgewerkt in de triagewijzer, onderdeel van de generieke module acute psychiatrie. Afhankelijk van de ernst van de problematiek en de veiligheid van de omgeving kan de crisisdienst met dit instrument een urgentiegraad tussen 1…

28 juli 2015 – Het aantal plaatsingen van jongeren in de crisisopvang neemt toe, maar brancheorganisatie GGZ Nederland heeft nog geen signalen van opnamestops ontvangen. Het AD meldde (op 27 juli 2015) dat de crisisopvang voor jongeren met onder andere psychoses en zelfmoordneigingen …

Op 24 maart hebben het ministerie van VWS, LPGGz en GGz Nl een conferentie gehouden in Soesterberg over de acute ggz. Zowel vanuit cliënten en familie als vanuit ketenpartners komen signalen binnen over ontoereikende crisiszorg en gebrek aan afstemming tussen ketenpartners in de acute ggz. Er zijn …